Oj Radujsia Zemle

Prix régulier $18.75

Item #

Vasyl Melnykovych presents a lively, spirited contemporary rendition of traditional carols in solo and ensemble arrangements with other artists: I. Lonchyna, M. Vatashchuk, L. Maksimyak, I. Shevchuk, S. Batyuchok, Y. Husakovskja.