Cart (0)


DH661

Z Pisennoji Skarbnytsi Ukrajiny

Regular price $22.50

Dzvony Podolu - The Bells of Podil, a fine mixed-voice choir from Ukraine specializing in liturgical works, performs "Bozhe Velykyj, Yedynyj", "Shchedryk", "Reve ta stohne Dnipr shyrokyj", and many more. Conductor: Taras Myroniuk.