Cart (0)


Kholodne Sontse

Regular price $6.00

Item #

Song list includes: "Temna Troyanda", "Tin Kokhannya", "Stripped (Depeche Mode cover)", "Zabery Mene", "Kolyskova", "Znykle u Sni", "Bezkrylyj Anhel", "Pry Zakhodi", "Tam de Ya Ye", "Kryzhana Zirka", "Pokhovaj", "Pry Zakhodi (string version)".